امام علی (ع):هر گاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز ، زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بار تر از اقدان به آن کار است. نهج البلاغه (صبحی صالح ) ص 501 ، ح175

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید اعضای نظام مهندسی از نمایشگاه مرکز سرایان

بنابر گزارش روابط عمومی مرکز سرایان اعضای ظام مهندسی ساختمان شهرستان سرایان  دوشنبه مورخ 1395/8/24 همزمان با طرح بازدید همگانی از نمایشگاه مرکز سرایان بازدید نمودند. 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد