امام علی (ع):هر گاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز ، زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بار تر از اقدان به آن کار است. نهج البلاغه (صبحی صالح ) ص 501 ، ح175

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان رشته برق صنعتی هنرستان شهید بهشتی سرایان

سرایان روز چهارم از هفته بازدید همگانی دانش آموزان رشته برق صنعتی هنرستان کار ودانش شهید بهشتی سرایان به همراه.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد